บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด

���������������������������������������������������������������������,������������������

เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นระบบบริหาร สนามกีฬา เช่น  สนามแบตมินตัน สนามฟุตซอล เพื่อควบคุมป้องกันการรั่วใหลและประหยัดไฟฟ้า ป้องกันข้อผิดพลาดจากพนักงาน เป็นการควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ รายแรกของเมืองไทย

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา